công ty tnhh một thành viên

xổ số kiến thiết sóc trăng

* Vé số Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ Tư hàng tuần, tại số 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được truyền hình trực tiếp trên kênh STV1 và Phát thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 100,4 Mhz Đài Phát thanh Sóc Trăng, trên sóng AM, tần số 610 Khz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO TRẢ THƯỞNG

STTNGÀY THÁNG NĂM TRẢ THƯỞNGNƠI TRÚNG THƯỞNGTỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ TRẢ THƯỞNG
01Tháng 12/2016Giải đặc biệt do khách hàng tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Bình Thuận, Tiền Giang đã trúng thưởng103.686.100.000đ
02Tháng 01/2017Giải đặc biệt do khách hàng tỉnh Đồng Tháp, TP.HCM, Bến Tre, Kiên Giang đã trúng thưởng80.533.200.000đ
03Tháng 02/2017Giải đặc biệt do khách hàng tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận, TP.HCM và tỉnh Sóc Trăng đã trúng thưởng122.885.300.000đ
04Tháng 03/2017Báo cáo trả thưởng tháng 03/2017111.031.500.000đ
05Tháng 04/2017Báo cáo trả thưởng tháng 04/201797.625.700.000đ
06Tháng 05/2017Báo cáo trả thưởng tháng 05/2017105.692.400.000đ
07Tháng 06/2017Báo cáo trả thưởng tháng 06/201799.933.600.000đ
08Tháng 07/2017Báo cáo trả thưởng tháng 07/2017112.773.800.000đ
09Tháng 08/2017Báo cáo trả thưởng tháng 08/2017123.711.600.000đ
10Tháng 09/2017Báo cáo trả thưởng tháng 09/201782.203.700.000đ
11Tháng 10/2017Báo cáo trả thưởng tháng 10/201773.837.600.000đ
12Tháng 11/2017Báo cáo trả thưởng tháng 11/2017109.138.000.000đ
13Tháng 12/2017Báo cáo trả thưởng tháng 12/2017139.418.200.000đ
14Tháng 01/2018Báo cáo trả thưởng tháng 01/201863.772.700.000đ
15Tháng 02/2018Báo cáo trả thưởng tháng 02/2018146.288.100.000đ
16Tháng 03/2018Báo cáo trả thưởng tháng 03/2018140.415.800.000đ
17Tháng 04/2018Báo cáo trả thưởng tháng 04/2018113.150.300.000đ
18Tháng 05/2018Báo cáo trả thưởng tháng 05/2018133.855.900.000đ
19Tháng 06/2018Báo cáo trả thưởng tháng 06/2018106.228.500.000đ
20Tháng 07/2018Báo cáo trả thưởng tháng 07/2018112.467.800.000đ
21Tháng 08/2018Báo cáo trả thưởng tháng 08/2018124.040.900.000đ
22Tháng 09/2018Báo cáo trả thưởng tháng 09/2018125.580.600.000đ
23Tháng 10/2018Báo cáo trả thưởng tháng 10/2018134.184.900.000đ
24Tháng 11/2018Báo cáo trả thưởng tháng 11/2018126.652.400.000đ
25Tháng 12/2018Báo cáo trả thưởng tháng 12/2018107.506.100.000đ
26Tháng 01/2019Báo cáo trả thưởng tháng 01/2019118.036.600.000đ
27Tháng 02/2019Báo cáo trả thưởng tháng 02/2019153.293.300.000đ
28Tháng 3/2019Báo cáo trả thưởng tháng 3/2019161.305.900.000đ
29Tháng 4/2019Báo cáo trả thưởng tháng 4/2019140.910.500.000đ
30Tháng 5/2019Báo cáo trả thưởng tháng 5/2019175.454.000.000đ
31Tháng 6/2019Báo cáo trả thưởng tháng 6/201994.937.600.000đ
32Tháng 7/2019Báo cáo trả thưởng tháng 7/2019159.856.700.000đ
33 Tháng 8/2019Báo cáo trả thưởng tháng 8/2019153.663.300.000đ
34Tháng 9/2019Báo cáo trả thưởng tháng 9/2019135.055.100.000đ
35Tháng 10/2019Báo cáo trả thưởng tháng 10/2019175.620.700.000đ
36Tháng 11/2019Báo cáo trả thưởng tháng 11/2019155.622.700.000đ
37Tháng 12/2019Báo cáo trả thưởng tháng 12/2019162.330.600.000đ
38Tháng 01/2020Báo cáo trả thưởng tháng 01/2020207.315.200.000đ
39Tháng 02/2020Báo cáo trả thưởng tháng 02/2020182.866.800.000đ
40Tháng 3/2020Báo cáo trả thưởng tháng 3/2020193.236.000.000đ
41Tháng 4/2020Báo cáo trả thưởng tháng 4/202013.846.300.000đ
42Tháng 5/2020Báo cáo trả thưởng tháng 5/2020185.483.400.000đ
43Tháng 6/2020Báo cáo trả thưởng tháng 6/2020179.204.400.000đ
44Tháng 7/2020Báo cáo trả thưởng tháng 7/2020179.834.400.000đ
45Tháng 8/2020Báo cáo trả thưởng tháng 8/2020171.226.100.000đ
46Tháng 9/2020Báo cáo trả thưởng tháng 9/2020204.512.600.000đ
47Tháng 10/2020Báo cáo trả thưởng tháng 10/2020204.669.500.000đ
48Tháng 11/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 11/2020174.253.000.000đ
49Tháng 12/2020Báo cáo trả thưởng tháng 12/2020225.924.600.000đ
50Tháng 01/2021Báo cáo trả thưởng tháng 01/2021179.736.900.000đ
51Tháng 02/2021Báo cáo trả thưởng tháng 02/2021216.174.200.000đ
52Tháng 3/2021Báo cáo trả thưởng tháng 3/2021240.315.500.000đ
53Tháng 4/2021Báo cáo trả thưởng tháng 4/2021191.307.400.000đ
54Tháng 5/2021Báo cáo trả thưởng tháng 5/2021204.165.500.000đ
55Tháng 6/2021Báo cáo trả thưởng tháng 6/2021206.020.100.000đ
56Tháng 7/2021Báo cáo trả thưởng tháng 7/2021 
57Tháng 10/2021Báo cáo trả thưởng tháng 10/202134.258.100.000đ
58Tháng 11/2021Báo cáo trả thưởng tháng 11/202167.413.300.000đ
59Tháng 12/2021Báo cáo trả thưởng tháng 12/2021147.972.500.000đ
60Tháng 01/2022Báo cáo trả thưởng tháng 01/2022163.188.100.000đ
61Tháng 02/2022Báo cáo trả thưởng tháng 02/2022210.031.500.000đ
62Tháng 3/2022Báo cáo trả thưởng tháng 3/2022238.535.300.000đ
63Tháng 4/2022Báo cáo trả thưởng tháng 4/2022192.179.600.000đ
64Tháng 5/2022Báo cáo trả thưởng tháng 5/2022222.057.200.000đ
65Tháng 6/2022Báo cáo trả thưởng tháng 6/2022258.155.500.000đ
66Tháng 7/2022Báo cáo trả thưởng tháng 7/2022182.238.000.000đ
67Tháng 8/2022Báo cáo trả thưởng tháng 8/2022243.119.900.000đ
68Tháng 9/2022Báo cáo trả thưởng tháng 9/2022244.343.500.000đ
69Tháng 10/2022Báo cáo trả thưởng tháng 10/2022216.077.300.000đ
70Tháng 11/2022Báo cáo trả thưởng tháng 11/2022235.198.100.000đ
71Tháng 12/2022Báo cáo trả thưởng tháng 12/2022243.957.500.000đ
72Tháng 01/2023Báo cáo trả thưởng tháng 01/2023235.658.900.000đ
73Tháng 02/2023Báo cáo trả thưởng tháng 02/2023273.593.600.000đ
74Tháng 3/2023Báo cáo trả thưởng tháng 3/2023276.325.900.000đ
75Tháng 4/2023Báo cáo trả thưởng tháng 4/2023237.961.700.000đ
76Tháng 5/2023Báo cáo trả thưởng tháng 5/2023265.726.300.000đ
77Tháng 6/2023Báo cáo trả thưởng tháng 6/2023261.009.900.000đ
78Tháng 7/2023Báo cáo trả thưởng tháng 7/2023232.081.300.000đ
79Tháng 8/2023Báo cáo trả thưởng tháng 8/2023277.104.100.000đ
80Tháng 9/2023Báo cáo trả thưởng tháng 9/2023247.167.100.000đ
81Tháng 10/2023Báo cáo trả thưởng tháng 10/2023240.324.600.000đ
82Tháng 11/2023Báo cáo trả thưởng tháng 11/2023271.198.100.000đ
83Tháng 12/2023Báo cáo trả thưởng tháng 12/2023250.474.900.000đ
84Tháng 01/2024Báo cáo trả thưởng tháng 01/2024297.218.400.000đ
85Tháng 02/2024Báo cáo trả thưởng tháng 02/2024297.218.400.000đ
86Tháng 03/2024Báo cáo trả thưởng tháng 03/2024242.016.100.000đ
87Tháng 04/2024Báo cáo trả thưởng tháng 04/2024234.298.800.000đ
88Tháng 05/2024Báo cáo trả thưởng tháng 05/2024282.115.900.000đ
89Tháng 06/2024Báo cáo trả thưởng tháng 06/2024